Nå blir generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag leder for arbeidet.

– Dette er et spennende og viktig internasjonalt tillitsverv og jeg ser frem til å komme i gang, sier han i en melding fra Fiskarlaget.

Denne ISO-komiteen ble etablert på norsk initiativ i 2007 og utvikler internasjonale standarder innenfor fiskeri- og akvakultur.

Gregussen overtok vervet 1. januar i år.

Likeverdig konkurranse

ISO-komiteen har utviklet internasjonale standarder for sporing av produkter av fisk, krepsdyr og skjell, oppdrettsanlegg, overvåking av lus og miljøovervåking ved oppdrettsanlegg.

For øyeblikket jobber de med en standard for håndtering av avfall fra fiskefartøy og vurderer standarder for veiing og måling i omsetning av villfisk.

– Dette er to områder hvor det er viktig å få på plass felles systemer som fungerer i praksis. Standarder gjør samarbeid enklere og konkurranse mer likeverdig, sier Gregussen i meldingen.

Han ønsker at flere land skal bli engasjert i komiteen og dermed øke bruken av standarder blant verdens kystnasjoner.

Viktig talsperson

Standard Norge har sekretariatet for denne komiteen i ISO, og arbeidet støttes finansielt av Nærings- og fiskeridepartementet.

– Norge trenger en talsperson som brenner for utvikling i oppdretts- og fiskerinæringen og ser viktigheten av felles internasjonale standarder som kan bidra til like konkurranseforhold, effektivisering, innovasjon og bedre ressursutnyttelse på området, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus, i meldingen.