I en pressemelding onsdag opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at kvalitetstilsynet for hvitfisk forlenges. Målet er å sørge for at kvaliteten på fisken holder et høyt nivå.

– Kvalitetstilsynet har bidratt til å øke bevisstheten og kunnskapen rundt kvaliteten på fisken som leveres fra kystflåten. Vi har fått gode tilbakemeldinger på at dette virker, og derfor forlenger vi nå ordningen med kvalitetstilsyn, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en uttalelse.

Gode erfaringer

Det var fra 1. januar 2015 at kvalitetstilsynet ble startet som en prøveordning i Nordland, Troms og Finnmark. Ordningens formål er å bidra til økt kvalitet på hvitfisk gjennom bedre behandling av fisken, bearbeiding og produksjon.

Det er ikke første gangen at ordningen blir forlenget. Departementet viser til at tilbakemeldinger fra Råfisklaget, Norsk Villfisk, Mattilsynet og Nofima er at ordningen har bidratt til å bevisstgjøre og veilede næringen om kvalitet på råstoffet.

– Først og fremst er dette næringas eget ansvar, men gjennom denne ordningen ønsker vi å bidra til at dette viktige arbeidet kan fortsette, sier Ingebrigtsen.

Tilsynet utføres i regi av Råfisklaget, og ordningen vil fortsette som i dag inntil videre, viser departementet til.