Forslagene ble presentert på en pressekonferanse der ordførere og stortingspolitikere deltok. Dette dreier seg om ordførerne i «pliktkommunene» Båtsfjord, Berlevåg,