Et flertall i Stortinget gikk i går inn for å endre villkårene for å kunne delta i kongekrabbefisket i det kvoteregulerte området i Øst-Finnmark. Det betyr at også fartøy som er registrert i Vest-Finnmark kan delta på samme vilkår som fartøy i Øst-Finnmark. Endringen gjøres gjeldende fra 2021.

Det liker ordføreren i Lebesby, Sigurd Kvammen Rafaelsen dårlig. I en pressemelding viser han til at vedtaket, som kom opp som et benkeforslag fra Frp, skaper sinne blant fiskerne i kommunen.

- Et overtramp

– Dette er et overtramp mot de som har forventninger til en forutsigbar fiskeripolitikk og forutsigbarhet for sine investeringer. Fiskere i Øst- Finnmark har gjort investeringer basert på regimet som er gjeldende. De fortjener ikke at et dokument 8 forslag skal endre deres rammebetingelser over natten, sier ordføreren.

Han frykter at verdien i krabbefiske svekkes.

Lemfeldig

- I kjent stil fremmer man forslag man ikke vet konsekvensene av og som ikke er utredet. Det så vi i kvotemeldinga der man i samme vending vedtar å utrede konsekvenser i ettertid. Kunnskap og forskning tilsidesettes til fordel for press og valgkamp. Dette viser hvor lemfeldig behandlingen er i norsk fiskeripolitikk, skriver Rafaelsen videre.

Han viser til at Ap fremmer forslag for å utrede videre utvidelse som et motsvar til forslaget.

- Jeg håper at representantene fra Øst- Finnmark i regjeringspartiene kan appellere til sine egne om å heller støtte forslaget fremmet av opposisjon. Da kan vi fortsatt ha en kunnskapsbasert forvaltning av kongekrabbefiske.