I en melding fra fiskeridirektøren torsdag opplyses det at delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen for fartøy med ringnottillatelse, oppheves fra og med i dag 15. oktober.