– I hovedsak ryddet de strendene som er lett tilgjengelig her i nærområdet, samt på øyene Finnøy og Husøy på