Saken oppdateres.

I dag kom dommen i rettssaken mellom oppdretterne i produksjonsområde 4 og Staten. Retten har konkludert med at oppdretterne ikke får medhold i søksmålet.

25 oppdrettere på Vestlandet i produksjonsområde 4 (PO4) har saksøkt staten for at de må redusere produksjonskapasiteten sin med seks prosent i to år. Striden handler om at produksjonsområdet ble rødt i trafikklysordningen som regulerer vekst i næringen. Dermed måtte produksjonskapasiteten tas ned. Rettssaken foregikk 8.–19. februar i Sogn og Fjordane tingrett i Førde.

Dommen ble først omtalt av Bergens Tidende.

– Jeg har ikke registrert dommen, men ser at den går i en retning med at Staten uansett har rett. Da vi første gang diskuterte denne saken, og å gå til søksmål, var vi realistiske og sa at vi har tre rettsnivåer. Vi må ikke se bort fra at dette er en sak av så stor prinsipiell betydning, at vi kan bli nødt til å gå alle tre instanser. Vi skal gå nøye gjennom dommen, og har rundt fire uker på oss før vi eventuelt må sende inn en anke, sier Even Søfteland til IntraFish. Han er talsmann på vegne av havbruksaktørene i PO4.

Statsråden hadde nettopp blitt orientert om domsslutningen da IntraFish fikk tak i ham.

– Vi tar det til etterretning, sier sjømat- og fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) til IntraFish.

Han legger til:

– Jeg håper at videreutvikling av trafikklyssystemet kan skje på andre måter enn gjennom rettssystemet.

– Kollektiv straff

I søksmålet mot staten håpte de 25 oppdretterne primært å få endret forvaltningen, men de krevde også 250 millioner kroner i erstatning som et minimum.

Flere oppdrettere vitnet i rettssaken, blant annet Elin Tveit Sveen – som er daglig leder i Marø Havbruk. Hun sa at hun opplevde det røde lyset som en kollektiv straff – og at det måtte mer kunnskap til før trafikklysmodellen er den riktige å bruke.

Staten ved advokat Knut Klever Næss understreket i retten at de mener det er svært godt grunnlag for vurderingen om å sette område fire i rødt.

– En ekspertgruppe med svært kompetente personer har gjort en grundig og helhetlig vurdering av tilstanden i produksjonsområdene, ikke bare i PO4, men alle områdene. Gruppen er sammensatt av de beste ekspertene i landet, og de har gjort denne vurderingen, sa Næss.

Disse oppdretterne er med på søksmålet:

Blom Fiskeoppdrett as

Eide Fjordbruk as

Engesund Fiskeoppdrett as

Erko Seafood as

Firda Sjøfarmer as

Flokenes Fiskefarm as

E. Karstensen Fiskeoppdrett as

KF-Oppdrett as

Landøy Fiskeoppdrett as

LangøyLaks as

Lerøy Vest as

Lingalaks as

Marø Havbruk as

Austevoll Melaks as

Mowi asa

Nordfjord Laks as

Osland Havbruk as

Sandnes Fiskeoppdrett as

Sjøtroll Havbruk as

Steinvik Fiskefarm as

Svanøy Havbruk as

Sugefisk as

Tombre Fiskeanlegg as

Fjord Drift as

Troland Lakseoppdrett as