PERISHABLE CENTER NORD
  • PCN er et selskap som jobber med flyfrakt fra Evenes
  • I dag 14 hel- og deltids ansatte. Hvis daglige flygninger, vil det bli behov for 20 hel- og deltidsansatte
  • Forventet omsetning i 2021 er rundt 8 millioner kroner
  • PCN ble formelt stiftet for et knapt år siden, i februar 2020, men gruppen bak selskapet har jobbet i flere år med prosjektet

De største eierne er fire lokalt eide aktører i nord.