PERISHABLE CENTER NORD
  • PCN er et selskap som jobber med flyfrakt fra Evenes
  • I dag 14 hel- og deltids ansatte. Hvis daglige flygninger, vil det bli behov for 20 hel- og deltidsansatte
  • Forventet omsetning i 2021 er rundt 8 millioner kroner
  • PCN ble formelt stiftet for et knapt år siden, i februar 2020, men gruppen bak selskapet har jobbet i flere år med prosjektet

De største eierne er fire lokalt eide aktører i nord. De har 23 prosent hver:

  • Nordlaks (lakseoppdrettsselskap)
  • Ellingsen Seafood (lakseoppdrettsselskap)
  • Salaks (lakseoppdrettsselskap) og Fram Seafood (fiskeeksportør) har opprettet selskapet SalFra AS
  • Gratangslaks (lakseoppdrettsselskap) og Norwell (fiskeeksportør) har opprettet Astafjord Eksport AS
  • 8 prosent: Sjømattoget AS (Stig Winther)

Styreleder er administrerende direktør Roger Mosand i Nordlaks Produkter

Stig Winther satser på å få det nye prosjektet på beina i løpet av første kvartal, kanskje allerede i februar.