Ifølge Kystverket kolliderte de to fartøyene nord for Sture-terminalen i Øygarden kommune i Hordaland klokken 04.02 i dag. Det er Hovedredningssentralen og Forsvarets operative hovedkvarter som leder den pågående operasjonen, men Kystverket mobiliserer i henhold til sitt planverk med tanke på å begrense eventuell forurensing.

Stoppet fôring

Linkalaks, Erko Seafood og Blom Fiskeoppdrett har alle lokaliteter som kan bli berørt av utslipp fra fregatten. Beredskapsplaner er iverksatt for å hindre at utslippene når lokalitetene.

Daglig leder Leif Rune Pedersen i Erko Seafood sier til IntraFish det ser ut til å gå bra.

– Vi har vært ute for å undersøke, og det er en veldig tynn film som er i overflaten. Vi prøvde med litt Zalo på for å se om det løste seg opp. Uansett vil filmen stoppe i ringene slik at den ikke kommer inn i anleggene om den når frem til oss. Men vi har stoppet fôringen av fisken, slik at den ikke går i overflaten. Takk og pris for at det ikke var tankskipet som gikk lekk, sier han.

Pedersen opplyser videre at de følger situasjonen tett og blir oppdatert på situasjonen fortløpende.

– Vi er i beredskap, men det ser heldigvis ut til å gå bra, sier han.

Følger med på situasjonen

IntraFish har vært i kontakt med operativ leder Kristian Botnen i Lingalaks. Selskapet har en lokalitet i området, men på andre siden av Hjeltefjorden fra der fregatten ligger.

Han sier til IntraFish at selskapet har vært i kontakt med brannsjefen og fått informasjon om situasjonen.

– Slik situasjonen er nå, skal det ikke være noen fare for at eventuelle utslipp når vårt anlegg, sier Botnen.

Daglig leder Øyvind Blom i Blom Fiskeoppdrett sier til IntraFish at selskapet er i dialog med både brannvesen og Kystverket om situasjonen. Selskapet har lokaliteter i området, sør for ulykkesstedet, samt en lokalitet ved Radøy, i samme område som lokaliteten til Lingalaks.

– Vi overvåker situasjonen og har iverksatt beredskapsplan, og holder dialogen med brannvesen og Kystverket. Det er for tidlig å si noe om situasjonen, sier Blom til IntraFish.

Alle evakuert fra fregatten

Alle de 137 personene om bord i fregatten er evakuert. Om bord på tankskipet er det 23 personer. Den har lekkasjer og tar inn vann, og slagsiden blir stadig større. Skadeomfanget er fortsatt uavklart. I 11-tiden torsdag er fregatten i ferd med å synke.

Også tankskipet har fått seg en skade, men denne er godt over vannlinjen. Det planlegges at tankskipet skal returnere til kai.

- Lekker fra fregatten

Kystverket mobiliserer i henhold til sitt planverk med tanke på å begrense omfang av eventuell forurensning, og har i øyeblikket mobilisert to oljevernsystemer som er på veg til området.

– Vi har fått melding om at det lekker fra fregatten. Det skal være helikopterdrivstoff, men omfanget av lekkasjen er ukjent. Vi vet heller ikke noe om hvor stort foruseningspotensialet er, ifølge beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket.

Rapportene fra Kystverket overvåkningsfly rapporterer at det er stykkevise flak av olje som driver, etter all sannsynlighet er det snakk om det rapporterte helikopterdrivstoffet. Dette er observert til den nordligste øya i Øygarden. Flakene er veldig tynne, og ansees ikke som aksjonerbart. Det som driver fordamper lett, og løser seg lett opp (dispergerer).

Kystverkets overvåkningsfly skal i lufta senere i dag, og Kystverket fortsetter overvåkningen både fra luft og fra sjø.