Minsteprisen på torsk går opp 50 øre fra i dag 23. oktober, melder Norges Råfisklag. Salgslaget viser til at snittprisen som betales til fisker har hatt en økning siden forrige beregning og er årsaken til at den dynamiske minsteprisen går opp.

 Prisene gjelder frem til 5. november, og er som følger:

09.10-22.1023.10-05.11
Art, tilstand og størrelsePris (kr/kg)Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode
Torsk over 6,0 kg2020,5
Torsk 2,5-6,0 kg19,7520,25
Torsk 1,0-2,5 kg18,519
Torsk under 1,0 kg15,7516,25
Rund
Torsk over 9,0 kg13,0313,37
Torsk 3,7-9,0 kg12,8713,2
Torsk 1,5-3,7 kg12,0312,37
Torsk under 1,5 kg10,210,53
Levendetorsk
Levendetorsk levert samfengt16,8717,2
Levendetorsk minst 2 kg18,8719,2
Levendetorsk 1-2 kg11,8712,2
Levendetorsk under 1 kg8,378,7

Når det gjelder sei, går minsteprisen ned 10 øre fra og med i dag. Det vært en oppgang i snittprisen som betales til fisker for fryst sei men en nedgang for den ferske samt eksportprisindeksen siden forrige beregning - dette førte til en reduksjon i minsteprisen, melder Råfisklaget. 

Minsteprisene gjelder frem til 5. november og er som følger:

09.10-22.1023.10-05.11
Art, tilstand og størrelsePris (kr/kg)Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode
Sei over 2,3 kg9,39,2
Sei 1,2-2,3 kg8,38,2
Sei under 1,2 kg6,26,1
Sløyd med hode
Sei over 2,6+kg8,38,2
Sei 1,3-2,6 kg7,47,3
Sei under 1,3 kg5,55,4
Rund
Sei over 3,1 kg6,596,51
Sei 1,6-3,1 kg5,855,77
Sei under 1,6 kg4,094,02