Både vekst, fiskevelferd og kvaliteten på laksemuskelen blir bedre ved høye nivå av omega-3-fettsyrene EPA og DHA i fôret, enn ved lave.

Det er hovedkonklusjonen i et omfattende forsøk der laksens ernæring og helse ses i sammenheng, skriver Nofima i en artikkel på sine nettsider.

Begrenset tilgang på fiskeolje til bruk i laksefôr har inntil nylig vært ansett som en av de største utfordringene for videre vekst innen laksenæringen, skriver Nofima.

Ved årtusenskiftet var det 31 prosent marine oljer i fôret, mens andelen i senere år er redusert til ca 10 prosent ifølge den ferske rapporten «Resource utilization of Norwegian salmon farming in 2016 » fra Nofima.

– Mens man tidligere har gått så langt ned som mulig i innhold av fiskeolje, ser vi at det nå finnes muligheter for å øke innholdet igjen, og at fôrprodusentene er allerede er på vei til å gjøre dette. Nå viser forskningen vår at høyt nivå av EPA og DHA er bra for fiskens helse, og jeg er glad for å kunne bidra med dokumentasjon som gjør det lettere for næringen å ta gode valg for fisken, sier seniorforsker Bente Ruyter i artikkelen.

Bente Ruyter, seniorforsker i Nofima. Foto: Camilla Aadland

Entydige resultater

Når nivået av marine oljer reduseres og erstattes med planteoljer i fiskefôret, endres fettsyresammensetningen i laksens vev og organer. Fettnivå og spesifikke fettsyrer spiller helt sentrale roller i mange biologiske funksjoner, og forandret sammensetning av fettet i fôret kan dermed påvirke både tilvekst, muskelkvalitet og fiskens helse og robusthet.

Slik foregikk forskningen:
  • I forskningen fikk grupper av laks fire ulike fôr. Alle fôrene inneholdt lavt nivå av marint protein (basisfôr).
  • Fôrene skilte seg fra hverandre ved at de hadde fire ulike nivåer av fiskeolje som kilde til EPA og DHA i fôret. Det var henholdsvis 1, 1.3, 1.6 og 3.5 prosent EPA og DHA som andel av fôret.
  • Det tilsvarer 4-10 prosent EPA+DHA av totale fettsyrer i fôret, og nivåene i de fire fôrene ligger da over og under dagens kommersielle nivå (som ligger på cirka 2.2 prosent i fôret).
  • Det betyr at man ut fra resultatene ikke kan si noe sikkert om hvordan gruppen som ble fôret med det høyeste nivået av EPA og DHA vil komme sammenlignet med en laks fôret med et kommersielt nivå av EPA og DHA.
Kilde: Nofima

Forsøket gikk fra oktober 2017 til januar 2019 og startet da laksen var 400 gram og opp til en slaktestørrelse på fem kilo.

Resultatene viste ifølge Nofima et tydelig mønster; Laks

fôret med økende andel omega-3-fettsyrer i fôret gir:

  • Bedre fiskehelse og mer robust fisk
  • Raskere vekst og bedre kvalitet
  • Lavere forekomst av melaninflekker
  • Sterkere rødfarge på laksefileten
  • Høyere andel EPA og DHA (omega-3) i det ferdige produktet