Nylig fikk ikke det omstridte vindkraftverket Havsul 1 forlenget frist for idriftsettelse og fristen for å bygge