Olje- og energidepartementet opplyser i en pressemelding tirsdag at de før sommeren vil sende på høring et forslag om å åpne området Utsira Nord utenfor kysten av Rogaland for søknader om vindkraft til havs. I tillegg vil det bli bedt om innspill til