Han har flere ganger vært tydelig på at grunnrenteskatt vil være hemmende for næringen og dens videre vekst.

– Det som forventes av oppdrettsnæringen er at den skal være en bidragsyter for å beholde velferdsstaten i Norge og da må konkurranseevnen beholdes og styrkes. For oss er det gledelig at partiet har valgt dette standpunktet, sier Braanaas til IntraFish i ettermiddag.

Laksegründeren mener at Arbeiderpartiets avvisning av grunnrenteskatteutvalgets modeller, er et viktig signal. Han håper at usikkerheten rundt skattespørsmålet blir avklart raskest mulig.