Samtidig var bruttoresultatet (ebitda) ned med 8 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, til 93 millioner kroner.

Det viser selskapets rapport for andre kvartal, publisert fredag morgen.

Ordreinngangen i kvartalet var på 994 millioner kroner, noe som er opp 31 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Avtalen for levering av tubenøter for 100 millioner kroner til Mowi nevnes som en av de store kontraktene.

Ved utgangen av andre kvartal var selskapet ordrebok på 1,78 milliarder kroner.

Kanselleringer på land

I en melding skriver selskapet at så langt har korona-krisen i størst grad påvirket deres landbaserte virksomhet.

Her har det vært kanselleringer og forsinkelser av kontrakter.

- Når det gjelder den merdbaserte virksomheten, har påvirkningen vært blandet siden produktene vi tilbyr er mer sammensatt med tanke på kundenes behov.

I den merdbaserte virksomheten var omsetningen på 775 millioner kroner i kvartalet.

Satser mye på land

Akva Group skriver at de fremover vil ha stort fokus på resirkuleringsanlegg for matfiskproduksjon.

I juni inngikk de en intensjonsavtale med norske Aquacon som vil bygge et landbasert matfiskanlegg i USA. Avtalen er på 130 millioner dollar.

Selskapet ser også lyst på markedet for tubenøter, og skriver at de har lagt fundamentet for vekst i Øst-Canada etter kjøpet av 70 prosent av aksjene i Newfoundland Aqua Service i februar.

Akva Group (konsern), tall i millioner kroner

2. kv 2020 2. kv 2019 Endring
Omsetning 861,7 798,0 8,0 %
Driftsresultat 42,4 53,0 -20,0 %
Resultat før skatt 29,6 42,1 -29,7 %
Nettoresultat 26,4 30,2 -12,6 %
Driftsmargin 4,9 % 6,6 % -25,9 %