I en pressemelding opplyser Norsk Næring- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) at partene kom til enighet i de ordinære forhandlingene den 21 og 22. oktober om følgende nye punkter i tariffavtalen til fiskeindustribedrifter:

  • Det gis et generelt tillegg på kroner 0,50 fra 1. mai.
  • Minstelønnssatsen øker med kroner 5,60 pr. time til kroner 189,30, inkludert det generelle tillegget, fra 1. mai.
  • Fagarbeidertillegget er hevet med kroner 0,50 pr. time til kroner 12,- fra 1. oktober.
  • Det tas inn en bestemmelse i overenskomsten om at bedriftene ikke har anledning til å forskjellsbehandle de ansatte når det gjelder forskuttering av sykepenger.

- Fornøyd

Oppgjøret er i tråd med det som ble oppnådd i frontfaget, viser NNN til i en pressemelding.

- Vi er fornøyd med at vi har fått gjennom viktige krav for bransjen, sier forhandlingsleder i NNN, Ann-Solveig Sørensen i meldingen.

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler forhandlingsresultatet, som går ut til uravstemning med svarfrist den 27. november.

Overenskomsten omfatter 2.888 medlemmer i 112 virksomheter.

Forhandlingsutvalget består av:

Endre Sekse Pelagia, Bjarne Kristiansen Lerøy Norway Seafoods, tariffansvarlig Jarle Wilhelmsen, Yngve Hansen Klo Holding avd Stø, Masja Krogh Båtsfjordbruket, Randi Bjelland Bremnes Seashore og forhandlingsleder og bransjeansvarlig Ann-Solveig Sørensen.