Salgsinntektene i Nordic Halibut i andre kvartal endte på 12,73 millioner kroner mot 2,35 millioner kroner i samme periode i fjor. Økningen i salgsinntektene er at det er bedring i hotell-, restaurant- og cateringmarkedet i år. Det er markeder som praktisk talt var stengt ned på grunn av koronapandemien i fjor.

Store minus

Kvartalets driftsresultat ble minus 12,78 millioner kroner mot minus 28,16 millioner kroner i samme periode i fjor. Og før skatt endte resultatet på minus 16,21 millioner kroner mot minus 31,67 millioner kroner i fjor.

I første halvår har selskapet hatt 24,15 millioner kroner i inntekter, en økning på over 56 prosent fra 15,46 millioner kroner i første halvår i fjor. Resultat før skatt i første halvår er på minus 31,67 millioner kroner.

Vil normalisere seg

Selskapet skriver i en børsmelding at kveitemarkedet vil normalisere seg i andre halvdel av 2021, og hovedmarkedene for oppdrettskveite i Norge, Storbritannia og USA igjen åpner.

Slaktevolumet var i andre kvartal på 117 tonn mot 21 tonn i samme periode i fjor. Prisene er tilnærmet uforandre med 108,6 kroner kiloen i andre kvartal mot 109,8 kroner i fjor.

Nordic Halibut AS har hovedkontor i Bergen og produksjon i Midsund, Averøy, Askøy og Eide. Selskapet driver oppdrett av kveite og har hele verdikjeden fra genetikk til salg.

Nordic Halibut
  • Norsk kveiteoppdretter med virksomhet i Midsund, Askøy, Averøy og Eide
  • Hovedkontoret og salgskontoret ligger i Bergen.
  • Hovudeier er Kontrari (Frode Teigen).
  • Omsatte for 54 millioner kroner og hadde eit driftsresultat på minus 24 millioner kroner i 2019.
  • Selskapet gikk på børs 23. april og var priset til 660,9 millioner kroner.

Kveiteoppdretteren Nordic Halibut hentet inn 115 millioner kroner i ny egenkapital og ble børsnotert på Euronext Growth i Oslo 26. april. Det var for å finansiere ytterligere vekst i to faser. Første mål er en produksjon på 4500 tonn kveite i 2026 og 9000 tonn i 2030.

Nordic Halibut AS 1. halvår
Tall i mill kr 2021 2020 Endr. i %
Driftsinntekter 24,15 15,46 56,2
Driftsresultat -28,16 -19,31
Resultat før skatt -31,67 -22,53