Tveterås er professor ved Universitetet i Stavanger.