– Utviklingen er en indikasjon på at transportsektoren ønsker å benytte seg av de direkte korridorene som vi har her i Hirtshals, sier Jens Kirketerp Jensen i Hirtshals havn, i en pressemelding.

Han viser til at en ekstra kapasitet på fergene som plutselig har oppstått de siste månedene, kombinert med et tiår med vekst, viser at transportsektoren ser muligheter i å utnytte andre transportløsninger til Hirtshals.

Administrerende direktør i Hirtshals Havn, Jens Kirketerp Jensen. Foto: Hirtshals Havn

– En av hovedårsakene til å bruke fergerutene over Hirtshals ser ut til å være den direkte sjøtransporten mellom det europeiske kontinentet og de største norske byene. På denne måten kan transportører unngå veitransport i forbindelse med distribusjon av varer i Norge, påpeker Kirketerp Jensen.

Løft for klimaet

Hirtshals havn viser til at endringene i transporten over Hirtshals er et løft for klimaet, noe de forventer vil øke i 2021, da godstogbanen i havnen åpner for trafikk.

Godstransporten på bestemte fergeruter viser en betydelig vekstrate på over 5 prosent, noe havneledelsen anser som tilfredsstillende. I området ro-ro-trafikken – lastebiler og lastetilhengere – som utgjør mesteparten av den totale godstransporten over havnen, er det også positive tegn å spore. I løpet av årets fire første måneder opprettholdt ro-ro-trafikken seg på nivå som samme periode i 2019, med et avvik på litt over 50 enheter, målt i forhold til total trafikk på 37.000 enheter.

Økende godsvolum

Det har ikke vært bil- eller passasjertrafikk over Hirtshals havn siden midten av mars mellom Norge, Tyskland og Danmark. Dette har ført til at fergeselskapene i stedet har kunnet disponere kapasiteten til lastebildekkene og lastetilhengere. Godstrafikken over korridorene i Hirtshals har dermed konsolidert seg ytterligere under koronakrisen.

– Selv om havnen har sett en vekst i godstrafikken i nesten 10 år, kan vi bare tolke utviklingen de siste månedene som et tegn på at det er økende godsvolum når kapasitet er til stede på rutene ut fra Hirtshals. Dette viser tydelig at det er ytterligere potensialer å oppnå, sier Kirketerp Jensen i Hirtshals havn.