Marine Fields AS I Hosteland I Masfjorden er det startet et nytt aksjeselskap som skal utvikle dyrkingsmetoder for alger i sjø samt å selge alger, drive rådgivning og alt so står i forbindelse med dette samt eierskap i andre selskaper. Jens Christian Holst er