Dette er i tråd med Havforskningsinstituttets anbefaling, kommer det fram av en pressemelding fra departementet.

– Vi har hatt fokus på innhenting av kunnskap om bestandens tilstand og utbredelse, og holdt totalkvoten på et stabilt nivå over flere år. Det kan ha gitt positive effekter og tillater oss nå et økt uttak, uttaler Ingebrigtsen.

Snøkrabbebestanden viser en positiv utvikling, og de positive prognosene i bestandsrådgivningen.

Stengningsperioden av hensyn til snøkrabbens skallskifte fastsettes til perioden 1. juli – 30. september, og minstemålet videreføres med 95 mm skjoldbredde. Øvrige forslag til reguleringer i snøkrabbefisket vil Fiskeridirektoratet sende på høring i januar.