Norges Råfisklag melder om økte minstepriser på følgende fiskeslag, fra og med mandag 27. januar:

  • **Torsk øker 75 øre til 29,00 (for størrelse 2,5-6 kg).
  • **Hyse øker 50 øre til 17,25 (for størrelse over 0,8 kg, krokfanget).
  • **Sei øker 40 øre til kr 11,20 (for størrelse over 2,3 kg).

Råfisklaget opplyser at årsaken til oppgangen i minstepris for fisken er økt pris betalt til fisker de siste to ukene. Minsteprisene gjelder til og med 9. februar.