Fiskeridirektoratet melder at delkvoteenheten for fartøy med kolmuletråltillatelse, som fisker etter kolmule i EU-sonen i 2020, økes til 5946 tonn.

Endringen trer i kraft fra og med i dag 12. februar.