Usikkerheten er stigende, og fangstmeldinger fra havområdene mellom Sørøya og Torsvåg følges med falkeblikk av kystfiskere som har planlagt enten sildefiske eller torskefiske i fjordområdene