– Som en del av internasjonalt kontrollsamarbeid har vi vært ute i Smutthavet og sett