I 2019 sto det i snitt 423 millioner lakseindivider i norske mærer, ifølge statistikk fra bransjeorganisasjonen Sjømat Norge,