– Jeg har investert vel 10 millioner kroner i et båtprosjekt som er