Gismerøya Trål AS

I Mandal er det stiftet et nytt aksjeselskap som skal drive hav- og kystfiske, herunder delta i andre selskaper som aksjeeier eller ansvarlig deltaker. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Sigmund Lunde er daglig leder og styrets leder. Styremedlem er Ingar Alvaro Høye.

Grzegorz Mazur

I Vardø har innehaver Grzegorz Mazur startet et enkeltpersonforetak som skal drive fiske, hav- og kystfiske.

Lygna Produkter Ltd

I Kristiansand er det startet et nytt norskregistrert utenlandsk foretak som skal drive konsulentvirksomhet innen maritim sektor, verkstedsindustri og olje og gass. Det blir tekniske inspeksjoner av sveis, overflate og struktur. Selskapet skal også selge ferdigproduserte røykte og bearbeidede, samt naturelle sjømatprodukter. Daglig leder og styreleder er Trond Dagsson Urestad.