Et nytt spesialisert advokatfirma er etablert i Ålesund. Kristine Devold og Elisabeth Voldsund har startet Bauta advokatfirma AS. De to partnerne har solid kompetanse og erfaring innen fagfeltene miljørett, kystforvaltning og eiendomsrett.

Havnæringene er i vekst og innovasjonstakten øker. Det fordrer en bærekraftig utvikling som tar vare på naturmangfold og vannkvalitet, og kan redusere klimagassutslippene. Potensielt store arealkonflikter må også løses. Dette er fagområder det nye selskapet har lang erfaring med. Det nye tilbudet vil kunne ha stor nytte både for private og offentlige aktører.

Spisskompetanse

- Vi ser at våre fagområder komplettere hverandre godt. Slik kan vi gi våre kunder den beste rådgivningen, og vi får jobbe med tema vi er sterkt engasjerte i, kommenterer de i en pressemelding fra det nye advokatfirmaet.

Havne- og farvannsloven er blant spisskompetansen det nye selskapet tilbyr. Her vil særlig kommunene og de kommunale havnene kunne ha nytte av bistand.

- Kystverkets direktorat i Ålesund forvalter hele Norges kystsone, med alle de problemstillinger som dukker opp. Miljøaspektet har blitt stadig mer sentral også der. Den erfaringen og kompetansen jeg tar med meg derfra er unik og verdifull, kommenterer de.

Bauta advokatfirma AS holder foreløpig til ved Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) i Ålesund. De betjener kunder over hele landet.