Seafoodlux Norway AS

I Oslo er det startet et nytt aksjeselskap som skal selge varer og tjenester innen eksport og import av sjømat og andre matvarer. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Charlotte Ulvang Larsen er daglig leder og styrets leder.

Clipfish Capital AS

I Kristiansund er det startet et aksjeselskap som skal investere i næringsvirksomhet og delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Aksjekapitalen er på 270.000 kroner. Kristine Sildnes er styrets leder og Frank Einar Spjelkavik Berget, Jens Morten Viktil og Tom Erik Vebenstad er styremedlemmer.

Nilsen Marine

I Kristiansund er det startet et enkeltpersonforetak som skal drive servicearbeid på kuldeanlegg om bord i båter, samt kuldeteknisk konsulentarbeid. Innehaver og daglig leder er Robert Haugen Nilsen.

Stensland Service AS

I Arendal er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive oppstart og service på hydrauliske laste- og lossesystemer og hydrauliske anker- og fortøyningsvinsjer på skip. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Asbjørn Stensland er daglig leder og styreleder.