Valstads Delikatesser AS

På Karmøy er det startet et nytt aksjeselskap som skal kjøpe, selge og produsere sjømat. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Geir Ove Valstad er daglig leder og styrets leder.

Knutsen AS

I Båtsfjord er det registrert et nytt aksjeselskap som skal drive konsulent- og rådgivingsvirksomhet og fiske og fangst. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Geir Knutsen er daglig leder og styreleder i selskapet.

Kurt Leine Holding AS

I Leinøy i Herøy har styreleder Kurt Åge Leine startet et nytt aksjeselskap som skal eie aksjer i selskap som drive fiskefartøyer, samt investeringer i forbindelse med det. Aksjekapitalen er på 1.493.500 kroner.

Snacky Seafood AS

I Tromsø er det strtet et nytt aksjeselskap som skal utvikle, markedsføre og selge lettvinte sjømatprodukter som hjelper folk og oppnå mer. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styrets leder er Ronny Jenssen Slettmo.