Kystfisker Dag Robert Gamst i Vardø med sjarken «Rydningen» i garnfiske, gir denne beskrivelsen fra fiskefeltene utenfor Vardø. Han gleder seg over all torsken som følger med lodda og lar seg imponere av de store mengder av sjøpattedyr.

På nabobåten «Flipper» har kystfisker Suphaphon Størksen tatt bilder av ekkoloddet med loddestimene som viser kvaler som dukker ned til stimene og forsyner seg før de går opp til overflaten igjen. De store sjøpattedyrene vises godt på ekkoloddene til sjarkene, sammen med loddestimer og annen fisk.