– Med en ny båt er det alltid garantisaker, feil og mangler som må utbedres. I en prøveperiode må vi nødvendigvis samle