Walø Fisk

I Nærøysund har innehaver Lars Emil Walø startet et enkeltpersonforetak som skal drive kyst- og havfiske og alt som naturlig faller inn under dette.

Risvaag Kystfiske AS

I Rypefjord i Hammerfest er det startet et nytt fiskeriselskap. Formålet er fiske og fangst og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med utleie av personell innen fiske og navigasjon. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder er Kristoffer Edvard Risvaag som også er styrets leder.

Trygvason 2 AS

I Bømlo er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive fiske, fangst og rederivirksomhet, samt alt som herved står i forbindelse. Selskapet kan også engasjere seg i nær beslektede områder. Aksjekapitalen er på 40.000 kroner. Daglig leder er Ingrid Lønning. Styrets leder er Svein Atle Lønning og styremedlemmer er Lars Eidesvik og Ståle Lønning.