Opplæringskontor for fiske og fangst, Hvaler SA

I Vesterøy i Hvaler er det startet et samvirkeforetak som skal være et samarbeidsorgan mellom flere bedrifter i fiskeribransjen. Opplæringskontoret Hvaler SA skal koordinere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet. Kontoret skal kartlegge behov og muligheter for opplæring, og bidra til god faglig kvalitet på opplæringen. Daglig leder er Wenche Iren Levnang Johansen. Styrets leder er Geir Magne Skjelbred og styremedlemmer er Finn Roar Johansen og Øyvind Johansen.

Framfisk AS

I Bjørnevatn i Sør-Varanger er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive fiske og annen maritim service i Varanger. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Uno Mortensen er styrets leder og Stein Ove Lian er nestleder.

Nordic Wildfish Holding AS

I Valderøya i Giske er det registrert et nytt aksjeselskap som skal eie og drive fiskefartøy samt virksomhet i denne forbindelse. Aksjekapitalen er på 6,5 millioner kroner. Daglig leder er Anders Bjørnerem. Per Einar Storhaug er styrets leder. Og styremedlemmer er Pål Arne Roaldsnes og Jan Harald Roaldsnes.

Baring Seafood AS

I Kristiansand er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive kjøp og salg, import og eksport av fisk og fiskeprodukter samt det som står i forbindelse. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Marianela Greipsland er daglig leder. Styreleder er Atle Nuland Kristoffersen. Styremedlemmer er Lars Reme, Ole Kristoffer Torsvik og Inge Reme-Salvesen.