Balder Salmon AS

I Tynset er det startet et nytt aksjeselskap med 100.000 kroner i aksjekapital. Selskapet skal prosjektere, finansiere, bygge og drive industrianlegg for produksjon og salg av sjømat i Tynset kommune. Selskapet skal videre delta i forskning, utvikling om alt som står i forbindelse med dette, herunder salg av tjenester og deltakelse i andre selskaper og virksomheter. Tore Bisgaard er daglig leder og styremedlem. Styreleder er Ole Morten Sundnes.

Fiskebilen Bergen AS

I Eidsvoll er det registrert et nytt aksjeselskap som skal drive fiskebil med oppsøkende salg av fisk og fiskeprodukter. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Joar Bekkedal er daglig leder og styreleder.

Robertsen Fisk AS

I Straumsjøen i Bø er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive fiske og fangst og alt som hører inn under dette. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Asbjørn Magnus Robertsen er daglig leder og styreleder.

Johns Seafood Norway AS

I Kristiansand er det startet et nytt aksjeselskap som skal selge fisk og skalldyr fra salgsvogn og alt som herved står i interesse. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. John Magne Lindevik Salvesen er styrets leder og styremedlem er Chidapha Salvesen.