Skogsøyjenta AS

I Mandal er det registrert et nytt fiskeriselskap som skal drive hav- og kystfiske og delta i andre selskaper. Aksjekapitalen er på fem millioner kroner. Daglig leder er Markus Aanensen som også er styremedlem. Gunvald Aanensen er styrets leder.

Sirevaag Fisk & Finans DA

I Haugesund er det registrert et nytt ansvarlig selskap med de tre ansvarlige deltakerne Andreas Ueland, Espen Fristad og Peder Lauvås. De har en en andel på en tredjedel hver. Selskapet skal investere i finasielle instrumenter.