Husøy Fiskeribase AS

I Avaldsnes på Karmøy skal det nye aksjeselskapet erverve, utvikle og drive utleie av eiendommer samt det som står i forbindelse med det. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Bent Torkellsen er daglig leder og styreleder.

Sjømatkompaniet Ålesund AS

I Ålesund er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive salg og markedsføring av havprodukter og annet som naturlig faller sammen med det. Herunder delta i andre selskaper. Aksjekapitalen er på 100.000 kroner. Henrik Hoff er daglig leder og styremedlem. Reidar Andresen er styrets leder, mens Fredrik Olav Friberg og Yngvar Rødsand er styremedlemmer.

Miles at Sea AS

I Drammen er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive utvikling av digitale løsninger for sjøfarere. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder og styreleder er Arna Blikom.

Brekkestø Clean Fish AS

I Lillesand er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive med fiske og det som er naturlig i denne forbindelse. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Ole Magnus Bekkevik er daglig leder og styrets leder.