Ravnvær AS

I Hardbakke i Solund er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive fiskeri. Selskapet har fått 30.000 kroner i aksjekapital. Anders Ravnøy er daglig leder og styremedlem. Emil Nicolai Gåsvær er styrets leder.

Skjerneset AS

I Averøy er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive virksomhet innen rensefiskproduksjon og det som naturlig faller sammen med det. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Tor Gunnar Mork Otterlei er daglig leder og styremedlem. Geir Ketil Otterlei er styrets leder.

Karl Viktor Fisk AS

I Svolvær i Vågan er det stiftet et nytt aksjeselskap som skal drive kjøp, produksjon og salg av fisk og fiskeprodukter, samt virksomhet som naturlig står i forbindelse med dette. Selskapet vil også drive med virksomhet innen kjøp, salg, drift og utleie av fast eiendom, samt engasjere seg i selskaper med lignende virksomhet. Karl Viktor Solhaug er daglig leder og styreleder i selskapet. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner.

Ahmed Fiskehus

I Ås er det startet et nytt enkeltpersonforetak som skal kjøpe og selge fersk fisk. Innehaver er Asad Abdulkader Ahmed.