Smenes Dykkerservice AS

I Averøy i Møre og Romsdal er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive dykkeoppdrag og fangst av skalldyr, bløtdyr samt andre oppdrag som naturlig faller sammen med dette. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Per Kristian Nekstad Smenes er daglig leder og styreleder.

Henriksen Fesk AS

I Sørvær i Hasvik er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive fiske og fangst langs norskekysten. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Andre Fagerheim Henriksen er styrets leder og Ratana Sukho er varamedlem.

Oceanbait AS

I Bryne er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive utvikling, produksjon og salg av agn og agnprodukter. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styrets leder er Kurt Oddvar Sørenes, mens styremedlemmer er Robert Nilsen og Terje Kvalsund.

Surtsey AS

I Grimstad er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive fiskeri og annen virksomhet som har sammenheng med det. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styrets leder er Fredrik Svendsen Krath. Nestleder er Gøran Skorstad.