Titan Kystfiske AS

I Havøysund er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive med kystfiske. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder og styreleder er Sigve Larsen Helistø.

Norwegian Seafarming Egersund AS

I Stavanger er det startet opp et nytt aksjeselskap med 100.000 kroner i aksjekapital. Selskapet skal drive havbruksvirksomhet. Sverre Garpestad er styreleder. Lisbeth Vestly Maier, Svend Antom Maier og Øyvind Langemyr er styremedlemmer.

Orfjord AS

I Averøy er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive fiske med eget fartøy og delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Aksjekapitalen er på 34.416,80 kroner. Daglig leder er Lars Kåre Kvila, som også er styremedlem. Styrets leder er Edvard Brynjulf Røeggen. Styremedlemmer ar Kurt Kristoffer Sandø og Aleksander Bøe Sandøy.

Pelgis AS

I Straumgjerde i Sykkylven er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive fiskebil, selge og levere fisk hjem på døren. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Per Helge Stølen er styrets leder.