Yakiv Kir

I Mehamn i Gamvik har innehaver Yakiv Kir startet et enkeltpersonforetak med formål å fiske med båt.

Forsand Marin Yngel AS

I Forsand i Sandnes er det etablert et nytt aksjeselskap med 30.000 kroner i aksjekapital. Selskapet skal etablere og drifte anlegg for produksjon av matfisk, yngel og settefisk i hav- og kystbasert akvakultur, samt tilhørende næring. Daglig leder er Ove Kenneth Ås, som også er styrets leder. Styremedlem er Kjell Brigt Espedal.

Farnasea AS

I Asker er det etablert et nytt aksjeselskap som skal levere produkter og tjenester knyttet til dyrking og industriell prosessering av tang og tare. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Hans Arvid Dahlseng er daglig leder og styreleder i selskapet.

Opsahl Sjømat

I Bodø er det startet et nytt enkeltpersonforetak som har som formål å være sjømattinfluenser, drive primærproduksjon og salg av tang og tare og nyttevekster, konsulenttjenester innen sjømat. Innehaver er Veronica Furnes Opsahl.