Sjao AS

I Finnsnes i Senja kommune er det startet et nytt fiskeriselskap som skal erverve eiendeler i og forestå drift av fiskebåt, samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette. Selskapet kan delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Salg av tjenester innen snekker og grunnarbeid. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Stig Asbjørn Sørensen er daglig leder og Frank Jonny Solbakken er styrets leder.

Ocean Inspect AS

På Godøya I Giske er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive konsulentvirksomhet rettet mot maritim næring, rådgiving og inspeksjoner under og over vann. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Geir-Arne Dyb er daglig leder og styrets leder. Styremedlemmer er Kjell Godø Dyb, Audun Malvin Dyb og Frode Dyb.

Fiskebilen Trondheim AS

I Råholt i Eidsvoll er det etablert et nytt aksjeselskap som skal drive oppsøkende salg av fisk og fiskeprodukter. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Joar Bekkedal er daglig leder og styreleder i selskapet.

Akvahelse AS

I Tufjord i Måsøy kommune er det startet et nytt aksjeselskap som skal tilby tjenester til oppdrettsnæringen. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner og styrets leder er Knut Børsheim.