Østerhav AS I Torangsvåg i Austevoll er det startet et nytt aksjeselskap for å drifte garn- og linefartøyet MS «Stattegg», samt det som står i forbindelse med det. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder er Marlen Østervold Haugland, som også er styremedlem. Olav