Det skriver AquaGen i en pressemelding.

– Med genomsekvensen avdekket, kan både næringen og forskningsmiljøer dra nytte av den til ulike forskningsformål, sier seniorforsker i AquaGen, Tim Martin Knutsen i pressemeldingen.

Arbeidet med sekvensen har han gjort i tett samarbeid med Tina Graceline og Matthew Kent fra CIGENE (NMBU). Genomet er åpent tilgjengelig for fri bruk og nedlastning.

– En viktig milepæl av stor nytteverdi i avlsprogrammet og rognproduksjonen, er at genet for kjønn ser ut til å være funnet. Dette kan hjelpe oss med å se på kjønnsforskjeller i vekst og lusespiseegenskaper, noe vi vet veldig lite om i dag. Vi kan også tidlig plukke ut hunnfisk som skal oppdrettes frem til kjønnsmodning, og redusere bruk av hannfisk som ikke blir aktuelle for avlsprogram eller rognproduksjon, sier seniorforsker i AquaGen, Maren Mommens i pressemeldingen.

AquaGen har også utviklet et leteverktøy bestående av 70.000 genmarkører som brukes til å finne ulikheter i DNA som koder for viktige egenskaper. Dette genmarkørsettet har høy oppløsning og er ifølge selskapet det første som er utviklet for rognkjeks.

Kartlegging av rognkjeksens genom inngår i forskningsprosjektet «Nye arter, nye egenskaper, nye muligheter» og vil foregå i perioden 2017–2019. Prosjektet er finansiert av NMBU, Vaxxinova, AquaGen og Norges forskningsråd.