- Den viktigste endringen er at man kun kan ta med seg fisk ut av landet dersom man har fisket hos og oppholdt seg på en registrert turistfiskevirksomhet. Dette håper jeg kan være med på å styrke den seriøse delen av turistfiskenæringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H), i en pressemelding fredag morgen.

Går bort fra hel fisk

Utførselskvoten senkes fra 20 kilo til 18 kilo filet, opplyser departementet.

Det betyr altså at departementet har gått tilbake på det opprinnelige forslaget som ble presentert i januar, med å kun tillate utførsel av hel fisk (sløyd og hodekappet).

Videre opplyser departementet at det kan maksimalt føres ut fisk to ganger i året per person. Med dagens regelverk har det vært tillatt med utførsel en gang i uken.

Strengere praktisering av regelverk

Departementet endrer også reglene om fangsrapportering ved at de tydeliggjør informasjonsplikten til turistfiskevirksomhetene, samt at de innfører krav om digital fangstrapportering innen utgangen av 2021.

«Det legges også opp til en strengere praktisering av regelverket og strengere reaksjoner dersom regelverket brytes, som for eksempel strengere straff for de som bryter de nye reglene eller sletting fra turistfiskeregisteret», heter det i meldingen fra departementet.

- Jeg vil fortsette dialogen med næringen om hvilke vilkår som bør stilles til en registrert turistfiskevirksomhet, og også ta opp spørsmålet om hvordan bedriftene kan behandle restråstoff og avskjær fra sløying av fisken på en slik måte at dette kan komme til nytte. Vi vil også se videre på spørsmålet om det kan være mulig å sette en dagskvote eller andre former for regulering av aktivitetsnivået, i dialog med bedriftene, sier Ingebrigtsen.

Endringene i regelverket kommer etter at et høringsnotat med flere forslag har vært på høring. Selve forskriften finner du her.