Nedsatt gjellehelse er et av hovedproblemene i marint lakseoppdrett i Sør-Norge, ifølge Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, som har finansiert de to nye prosjektene.

Ved Universitetet i Bergen skal Are Nylund lede et prosjekt som skal studere effekter av behandling mot lakselus, amøbegjellesykdom (AGD) og notrengjøring på laksens gjellehelse.

Det andre prosjektet er tildelt Fish Vet Group Norge med Marta Alarcon som prosjektleder. Her er formålet å finne risikofaktorer og indikatorer som kan føre til en strategisk håndtering av gjellelidelser hos laks, både gjennom forebygging og gjennom å minimere konsekvensene av redusert gjellehelse når sykdom først har oppstått.