Stig Remøys reke- og fabrikktråler for hvitfisk, «Olympic Prawn», er havnet på sparebluss med høy miljøgevinst for rederiet. Sammenlignet med forbruket på rederiets tidligere tråler «Nordøytrål», viser en reduksjon på en halv liter i forbruket av diesel for hvert kilo fisk i fangsten.

Dieselforbruket har en besparelse på 13–14 prosent i døgnet, fra 15.000 liter på «Nordøytrål» til 13.000 liter på «Olympic Prawn».

Halvparten så mange turer

Den største «besparelsen» kommer på effektiviteten. Mens «Nordøytrål» brukte hele året på å fiske kvotebelagt hvitfisk, fisker den nye båten hvitfisken på bare seks måneder og halvparten av antall turer.