Det er nå klart at den opprinnelige prisen på 350 millioner kroner har fått påplussinger underveis. – Prisen blir på nærmere 400 millioner kroner. En del