Det er nå klart at den opprinnelige prisen på 350 millioner kroner har fått påplussinger underveis.

– Prisen blir på nærmere 400 millioner kroner. En del av prisøkningen er knyttet mot kursendringer og svekkelse av kronekursen siden vi inngikk avtalen om bygging i mars 2018, sier Stig Remøy som er optimistisk og fornøyd i dag:

– Vi tror vi har fått en veldig effektiv, miljøvennlig og kostnadsbesparende båt med store muligheter til å tilpasse fangst og produksjon til de produkt som markedet etterspør, sier reder Stig Remøy.