Nye minstepriser for hummer fra og med 1. oktober

Norges Råfisklag har etter dialog med Norske Sjømatbedrifters Landsforening fastsatt følgendeminstepriser for hummer, gjeldende for omsetning fra og med 1. oktober 2017 og inntil videre:

Størrelse kr pr kg

Hummer u/1,2 kg 230 kroner

Hummer 1,2-2 kg 170 kroner

Hummer 0/2 kg 120 kroner

Minsteprisene gjelder for prima vare. Prisen for hummer som mangler en eller begge storklør avtales mellom fisker og kjøper.

Alle som skal delta i dette fisket, må være påmeldt til Fiskeridirektoratet før fisket starter 1. oktober